Zpět
Nefunkční webová aktualizace, nedostupný síťový disk

Aktualizaci programu provádí externí programy, které jsou napsány ve Visual Basicu 6 (VB6). V novějších verzích Windows (Vista, 7, 8, 8.1, ...) tyto programy "nevidí" na síťový disk, kde je umístěna hlavní databáze programu.
Z našeho pohledu se jedná o zjevnou nekompatibilitu mezi VB6 a OS. S tímto problémem se potýkají i programy psané v jiných programovacích jazycích. Problém souvisí s UAC (User Account Control = řízení uživatelských účtů).

Řešení
Viz postupy popsané na následujících webových stránkách:
Some Programs Cannot Access Network Locations When UAC Is Enabled
VB6 Application on Windows 7 Cannot Access Mapped Drives
Missing network drives in Windows 7
How to make elevated programs recognize network drives