Zpět
Při práci v počítačové síti trvá velmi dlouho, než se program spustí. K tomu dochází pouze v případě, že je již program spuštěn na jiném počítači v síti. Dá se spuštění a běh programu urychlit?

Zrychlení při práci s programem v síti LAN můžete docílit podle návodu zveřejněného v Microsoft Knowledge Base http://support.microsoft.com/kb/150384/. Úprava se týká změn v registrech Windows na počítači, kde je nainstalovaná hlavní databáze *_data.accdb. Doporučujeme, aby úpravu registrů provedl administrátor, resp. člověk znalý problému. Podle prvních poznatků z instalace u jednoho z našich zákazníků je zrychlení odezvy velmi výrazné!

Poděkování za nalezené řešení patří Ing. Janu Mertlovi, administrátorovi počítačové sítě v ZŠ Interbrigády, Praha 6.

Další informace:
SharingViolationDelay and SharingViolationRetries registry keys are not working for Win7.

Můžete také zkusit vypnout LLMNR Protol.