Základní cena:
Koeficient RUP:
Při změně způsobu použití programu, např. zvýšení či snížení počtu počítačů, kde je program provozován, případně zvýšení či snížení počtu používaných modulů, nutno dodatkem upravit uzavřenou licenční smlouvu. Úprava licenční smlouvy má zpravidla dopad na roční udržovací poplatek. Při zvýšení počtu počítačů může být jednorázově účtován dorovnávací rozdíl v pořizovací ceně programu.
Před změnou licenční smlouvy nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.
Jestliže při zavedení programu Relax-KEŠ do provozu neplánujete využití všech programových modulů, lze před jeho zakoupením sjednat smluvní cenu. V takovém případě nás před objednáním programu kontaktuje telefonicky nebo e-mailem.
FANDware není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou konečné fakturované ceny.
1. řádek: jednorázová pořizovací cena
2. řádek: RUP = roční udržovací poplatek; platí se jednou ročně

RUP zahrnuje standardní technickou podporu a aktualizace programu.
RUP nezahrnuje podporu při reinstalaci programu (při koupi nového HW, po havárii, apod.).
Počet PC:
Typ školy:
Licence:
Cena Kč:
RUP Kč:
Název organizace:
Ředitel, ředitelka:
Ulice a ČP:
PSČ (bez mezer):
Místo:
E-mailová adresa:
WWW:
Pověřený pracovník:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
AKČNÍ CENA
AKČNÍ CENA
Akční cena:
Akční RUP:
Akční koef: