Zpět
Vyhovuje Relax-KEŠ požadavkům na vedení školní matriky podle nového školského zákona platného od 1.1.2005?

Po prostudování § 28, odst.2 nového školského zákona jsme dospěli k závěru, že program Relax-KEŠ v současné době 100%-ně splňuje požadavky na vedení matriky, a že tedy v tomto momentě nejsou nutné žádné úpravy programu. Programové úpravy by se však mohly týkat prováděcích (metodických) předpisů v případě jejich vydání, např. nové tiskové sestavy. Nové sestavy budou doplňovány průběžně na základě praktických potřeb a požadavků.

K jednotlivým bodům § 28, odst. 2:
a.
viz Karta žáka
b.
viz Karta žáka, záložka Střední škola
c.
viz Klasifikace; k dispozici pouze u středních škol
d.
viz Třídní výkazy, údaj Datum příchodu; při přidávání nového žáka se zadává datum do údaje Datum změny
e.
viz Klasifikace resp. Hromadná klasifikace; údaj Vyučovací jazyk - viz Karta žáka
f.
viz Karta žáka, záložka Základní škola, údaj Důležitá sdělení o žákovi (v ZŠ se tiskne v katalogovém listu); viz Důležité údaje, údaje Druh postižení a Zvýšené náklady; doplňující údaje mohou být uvedeny např. v údaji Poznámky v Kartě žáka; v mateřských školách jsou všechny potřebné údaje k dispozici v kartě žáka, (řádkový formulář - viz záložka Ostatní, celoobrazovkový formulář - viz záložka Mateřská škola
g.
viz bod f)
h.
viz Třídní výkazy, údaj Datum odchodu; SŠ: viz Maturita, Závěrečné zkoušky
i.
viz Karta žáka, záložky Otec a Matka (obecně Otec = 2. zákonný zástupce, Matka = 1. zákonný zástupce)
v