školní matrika (matrika žáků)
klasifikace včetně slovního hodnocení; speciální funkce pro hromadné zadání klasifikace a docházky
evidence úrazů + výkaz o úrazovosti
zařazení žáků do družin a klubů
finanční účty (třídní fondy)
členění: možnost začlenění žáků do skupin podle vlatních (uživatelem definovaných) hledisek
tiskové sestavy: vysvědčení včetně QR kódů, katalogový list, evidenční a statistické sestavy, sestavy podle členění, podklady pro výroční zprávu, rozhodnutí (uživatelem definované dokumenty z evidence žáků) včetně možnosti zápisu do evidence odeslané pošty
odesílání dat ze školní matriky na server MŠMT
základní evidence zaměstnanců
pracovní smlouvy
platové výměry
dohody o provedení práce
mimořádné odměny
členění: možnost začlenění zaměstnanců do skupin podle vlatních (uživatelem definovaných) hledisek
automatické sledování termínů platových postupů, preventivních zdravotních prohlídek, narozenin
tiskové sestavy: pracovní smlouva, platový výměr, dohoda o provedení práce, mimořádná odměna, evidenční sestavy, sestavy podle členění, podklady pro výroční zprávu, rozhodnutí (uživatelem definované dokumenty z evidence zaměstnanců včetně možnosti zápisu do evidence odeslané pošty
unikátní systém pro evidenci hospitací (jevy a okruhy)
detailní hodnocení práce pedagoga
statistické sestavy a grafy
promítnutí výsledků hospitací do osobního ohodnocení
evidence odeslané a došlé pošty (dopisy)
podací deník
tiskové sestavy: tisk adres na dopisní obálky nebo na samolepící štítky, podacího arch, jednací protokol, podací deník
jednoduchá elektronická nástěnka
inventarizace školního majetku
tiskové sestavy: místní seznamy, inventura
export tiskových sestav do formátu PDF
odesílání tiskových sestav e-mailem
uživatelské (automatické) tiskové sestavy
automatické internetové aktualizace programu
možnost práce s více databázemi (školami)
správa číselníků
přístupová práva k jednotlivým modulům
automatické zálohování databází