ŽÁCI - MŠ
C-001 Členění žáků podle zdravotních pojišťoven
C-002 Členění žáků podle hledisek a skupin
C-003 Členění žáků podle hledisek a skupin (přehled)
E-000 Jméno, volná poznámka (třídy)
E-0001 Jméno, volná poznámka (přehled)
E-0002 Jméno, místo pro podpis zákonného zástupce
E-0003 Jméno, poznámky z karty žáka
E-001 Jméno, dat.naroz., věk, volná poznámka (třídy)
E-0011 Jméno, dat.naroz., věk, volná poznámka (přehled)
E-002 Jméno, dat.nar., rod.č., adresa, zdrav.poj (třídy)
E-0021 Jméno, dat.nar., rod.č., adresa, zdrav.poj (přehled)
E-0022 Jméno, dat.nar., věk, adresa
E-0023 Jméno, místo trvalého bydliště
E-0024 Jméno,státní občanství
E-0025 Věkové kategorie
E-003 Jméno, adresa, telefony (třídy)
E-0031 Jméno, adresa, telefony (přehled)
E-004 Kontaktní údaje na žáka a ZZ (doruč.adr., telefony)
E-0040 Kontaktní údaje na žáka a ZZ (trv.bydliště., telefony)
E-0041 Jméno, telefony na zákonné zástupce
E-0042 Jméno, e-mailové adresy na zákonné zástupce
E-005 Docházkový list
E-0051 Evidenční list s vyjádřením lékaře
E-0052 Evidenční list bez vyjádření lékaře
E-006 Zmocnění pro předávání dítěte
E-007 Souhlas s inkasem
E-008 Přihláška dítěte do MŠ
E-100 Výpis ze školní matriky

S Výkaz S1-01
S Podklady pro výroční zprávu
S Počty žáků