Zpět
Uvažujete o vytvoření VKS v jiném jazyce (slovenština,...)?

Ne. Teoreticky by se o tom dalo uvažovat pouze v případě, že by nás oslovil majitel cizojazyčné databáze ve shodném členění, jako je VKS. I potom by to ale znamenalo poměrně pracné programové úpravy (třídění dle dané národní abecedy, překlad helpů a uživatelské komunikace programu, ...).