Verze 4.0
Verze 3.0
Verze 2.1
Verze 2.0
Verze 1.1
Pomocí přepínacích tlačítek lze v hlavním slovníku určit jeden ze čtyř způsobů výpočtu délky hesla. Jedná se o písmeno CH a dále o mezeru - podle potřeby můžete určit, zda písmeno CH bude bráno jako jeden nebo dva znaky. Obdobně je tomu s mezerou, ale u ní se určuje, zda se započítá nebo nezapočítá do celkové délky (tj. jeden nebo nula znaků).
V hlavním slovníku lze zobrazit buď všechny záznamy, nebo pouze záznamy, které jsou vybrány z doporučených zdrojů. K tomu slouží samostatné přepínací tlačítko.
Po ukončení editace hlavního slovníku si program nezapamatuje číslo záznamu, na kterém byl nastaven kurzor před zavřením slovníku. Tato možnost byla zrušena kvůli nekorektnímu chování použitého vývojového prostředí.
V titulku formuláře, který slouží k editaci hesel, se zobrazuje indikace, zda se jedná o ”vlastní” záznam.
V hlavním slovníku lze zapnout nebo vypnout zobrazení ”retrográdních” textů hesel.
Pro zlepšení čitelnosti je délka hesla v hlavním slovníku zobrazena tučným písmem.
V průběhu editace libovolné tabulky lze u zobrazovaných textů kdykoliv podle potřeby změnit typ písma (font). K tomu slouží samostatné tlačítko v nástrojové liště.
Doplněn samostatný seznam používaných zkratek. Při editaci hlavního slovníku po kliknutí pravým tlačítkem myši na legendě, v které jsou použity zkratky, se na obrazovce zobrazí seznam použitých zkratek s jejich přesným popisem.
Do hlavního slovníku bylo doplněno téměř 11.000 hesel (!!!) - běžných křížovkářských výrazů.
V hlavním slovníku byla opravena řada překlepů, zejména v legendách.
V legendách byly kvůli zlepšení čitelnosti doplněny mezery podle připomínek uživatelů (za čárky, středníky a tečky a dále před a za závorky).
Při editaci hesel chybně fungovaly kombinace kláves AltF4, ShiftF4 a CtrlF4, opraveno.
Zcela byl přeprogramován modul pro aktualizaci databáze, což v důsledku vede ke snížení náročnosti na volný prostor na disku v průběhu aktualizace přibližně o 25%. Aktualizace se provádí pomocí interní procedury, v původní verzi měl k tomu sloužit externí program.
Počet spuštění programu bez aktivačního kódu byl zvýšen na 20.
Je umožněn tisk libovolné kapitoly nápovědy.
Odstraněno tlačítko Aktualizace v hlavní nabídce - aktualizace je prováděna pomocí samostatného programu.
Při editaci hlavního slovníku lze pro vyhledávání použít rozšířený filtr, křížový filtr a tlačítko pro rychlé vyfiltrování zkratek.
Do formuláře pro editaci hlavního slovníku byla přidána tři přepínací tlačítka pro výběr podmnožiny zobrazovaných záznamů - tak lze určit, zda mají být zobrazovány všechny záznamy, nebo pouze ”autorské”, případně pouze ”uživatelské” záznamy.
Rozsáhlé změny v databázi hesel - úpravy existujících záznamů, odstranění některých duplicit, nové záznamy. Databáze hesel nyní obsahuje téměř 337.000 záznamů.
Při otevírání tabulky Hádanky se otevíral dialog pro připojení databáze - tato chyba byla do programu ”zavlečena” ve verzi 1.1 a nyní je odstraněna. Díky této chybě se mimo jiné mohl chybně zobrazovat seznam dostupných fontů při pokusu o změnu fontu.
V kombinovaném filtru lze používat tzv. vzorky, což jsou skupiny znaků, z nichž každé písmeno může ve filtru nahrazovat jeden znak.
Upraven formulář pro zobrazení duplicitních záznamů - za číslem zdroje se zobrazuje informace o tom, zda se jedná o nedoporučený zdroj. Nedoporučené zdroje jsou označeny písmenem X.
Nové tlačítko Filtr mimo výběr v tlačítkové liště - má opačný význam tlačítka Filtrovat podle výběru.
Vzhled editačních formulářů byl zaměněn za plochý (původně ”3D”).
Drobné úpravy v programovém kódu.
V hlavní databázi byly zrušeny německé výrazy s německými legendami.
Nová hesla v hlavním slovníku, nyní téměř 467.000 záznamů.
Program nyní běží pod runtimem programu Microsoft Access 2007.
Nová hesla v hlavním slovníku, nyní téměř 590.000 záznamů.
Přeprogramován křížový filtr.
Mnoho drobných úprav v programovém kódu.
Tlačítkové lišty jsou nyní přístupné na záložce Doplňky v pásu karet. Pás karet = Ribbon. Pro otevření/zavření pásu karet slouží klávesová zkratka CtrlF1. Stejného efektu lze dosáhnout poklepáním na záložce Doplňky.
Změna velikosti fontu v editačních formulářích, předtím byla velikost 8, nyní 10. Implicitní font je Calibri CE.
Editace tabulek: zpřístupnění všech znaků UNICODE.
Na hlavní obrazovce jsou v pravém dolním rohu formuláře zobrazeny základní informace o databázi.
Upraven pomocný program pro aktualizaci databáze UpdateKriz.exe.
Aktualizaci databáze lze spustit z hlavní nabídky kliknutím na tlačítko Aktualizace.
V nápovědě se dá rychle přesunout na předchozí nebo následující kapitolu pomocí tlačítek << a >> v tlačítkové liště.
Do formuláře Informace o programu byly doplněny důležité informace pro administrátora a některé systémové informace.
Zrušen externí program pro údržbu databází (DButility.exe).
Zrušen externí program pro práci s fonty (Fonty.exe).
Verze 5.0
Nová hesla v hlavním slovníku, nyní přes 647.000 záznamů.
Drobné opravy v nápovědě podle připomínek uživatelů.Velikost písma byla zvětšena na 10 (předtím byla 9).
Modul Hádanky: Používání tohoto modulu jsme monitorovali od roku 2014 až do vydání verze 5. Protože k modulu Hádanky nedodáváme “autorskou” databázi, prakticky není využíván. Proto již ve verzi 5 a vyšších tento modul v programu VKS není a nebude.
Úpravy v procedurách pro automatické číslování záznamů ve vybraných číselnících, např. ZDROJE.
Rozšířené možnosti filtrování záznamů.
Formulář pro editaci hlavního slovníku se automaticky přizpůsobuje šířce okna, ve kterém je zobrazen. Pole pro legendu se pak může roztáhnout na šířku v závislosti na maximální šířce okna.
Nové tlačítkové lišty (pás karet = Ribbon).
Změna vzhledu některých ikon v tlačítkách a tlačítkových lištách.
Hlavní slovník: v minulých verzích programu mohlo při zadání znaku ‘ (apostrof) do vyhledávacích polí, nebo po zapnutí filtru, který obsahoval apostrof, dojít k chybovému hlášení. Tato chyba je nyní odstraněna.
Hlavní slovník: místo tlačítek v tlačítkové liště se nyní pro zapnutí/vypnutí zobrazení duplicit používá zaškrtávací políčko Zobrazovat duplicity v záhlaví formuláře.
Informace o programu a odkaz na webové stránky VKS přesunuty do tlačítkové lišty Hlavní nabídka.
Hlavní slovník, Křížový filtr: Opraveno vyhledávání v hesle a legendě (řádek, sloupec; viz vyhledávací políčka Ř: a S: pro heslo a legendu nad datovou tabulkou v pravé části formuláře). Byla též opravena funkce pro výmaz aktuální šablony, viz tlačítko Znovu.
Kompletní revize nápovědy, včetně obrázků. Obrázky nyní odpovídají prostředí MS Access 2007 v operačním systému Windows 7.
Nová funkce Aktualizace uložených údajů.
Nové tlačítko Statistika:
Po kliknutí zobrazí jednoduchý statistický přehled.
Původní statistické informace byly z hlavní obrazovky programu odstraněny z důvodu pomalého náběhu programu na starších počítačích.