Vyhovuje Relax-KEŠ požadavkům na vedení školní matriky podle nového školského zákona platného od 1.1.2005?

Máme vést elektronickou nebo papírovou evidenci?

Při práci v počítačové síti trvá velmi dlouho, než se program spustí. K tomu dochází pouze v případě, že je již program spuštěn na jiném počítači v síti. Dá se spuštění a běh programu urychlit?

Po aktualizaci Windows nelze program Relax-KEŠ spustit